PBKM na XXXV EBMT Meeting

W 2009 roku coroczny zjazd European Group for Blood and Marrow [ EBMT ] odbył się w Szwecji, w Goeteborgu. EBMT jest wiodącym, naukowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym 527 europejskie oraz ośrodki spoza Europy zajmujące się transplantacją komórek macierzystych lub inna terapią komórkową. Zjazd obejmował również XXV spotkanie Grupy Pielęgniarskiej , VII spotkanie Grupy Zarządzającej Danymi oraz III Dzień Pacjenta.

W zjeździe, oprócz ponad 3700 lekarzy [głównie z Europy, USA oraz Japonii], ponad 500 pielęgniarek oraz osób innych specjalności związanych z transplantacją komórek macierzystych, wziął również udział jeden z pracowników PBKM - dr n. med. Dariusz Boruczkowski, specjalista chorób dzieci i transplantologii klinicznej, który posiada 20-letnie doświadczenie zdobyte w Polsce, w transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci, w tym transplantacji krwi pępowinowej.

Obrady trwały przez 5 dni - od 28 marca do 01 kwietnia.
XXXV Zjazd EBMT podkreślił cztery aspekty transplantacji komórek macierzystych:
- zwiększającą się systematycznie liczbę transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych [około 54 000 na świecie tylko w 2008 roku ]
- rosnącą liczbę oraz nowe techniki transplantacji komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej
- nowe i coraz szersze możliwości wykorzystania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej
- wiodąca rolę EBMT na świecie w zakresie transplantacji komórek macierzystych oraz w zakresie innych terapii komórkowych.

Podstawą do sformułowania powyższych optymistycznych wniosków było ponad 100, przeprowadzonych w przeszłości i zakończonych do dnia dzisiejszego oraz osiem prowadzonych aktualnie europejskich badań naukowych, dotyczących zastosowania komórek macierzystych w medycynie.