Komórki macierzyste z krwi pępowinowej w hodowlach in vitro wytwarzają krwinki czerwone

W październikowym numerze miesięcznika Transfusion badacze koreańscy z ośrodka uniwersyteckiego w Seulu opublikowali wyniki doświadczeń, które oznaczają ogromny postęp w dziedzinie wykorzystania komórek macierzystych z krwi pępowinowej namnażanych w hodowlach in vitro.Uzyskane z krwi pępowinowej komórki macierzyste (CD34+) hodowano in vitro w pożywkach zawierających mieszaniny różnych komórkowych czynników wzrostu (IL-3, SCF), w tym również erytropoetyny (EPO) i trombopoetyny (TPO), a także w obecności komórek mezenchymalnych z krwi pępowinowej lub szpiku.

Po utrzymywanej przez trzy tygodnie hodowli izolowano krwinki czerwone odznaczające się "klinicznym stopniem czystości" (clinical-grade), w ilościach umożliwiających ich lecznicze zastosowanie. Na uwagę zasługuje fakt, że lepsze wyniki uzyskano w doświadczeniach, w których do hodowli dodawano komórki mezenchymalne z krwi pępowinowej a nie ze szpiku.

Wyniki opisanych doświadczeń stanowią kolejny przykład praktycznego zastosowania krwi pępowinowej. Zdaniem autorów możliwość wytwarzania krwinek czerwonych poza organizmem pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb leczniczych na te krwinki, a także umożliwi dostawę bezpiecznych, nie zagrażających zakażeniami składników krwi.