Komórki macierzyste - przeszczepianie jest wskazane częściej niż to dotychczas oceniano

W marcowym numerze czasopisma Biology of Blood and Marrow Transplantation (143,316,2008) opublikowano artykuł omawiający prawdopodobieństwo zapotrzebowania na krwiotwórcze komórki macierzyste w ciągu całego życia.Na podstawie analizy danych dotyczących przeszczepiania komórek macierzystych w Stanach Zjednoczonych AP a latach 2001-2003 oraz wyliczeń, wynikających z przyjęcia czterech różnych scenariuszy, przewidujących zabiegi przeszczepiania w różnych chorobach i różnych grupach wieku (do 70. roku życia), autorzy artykułu stwierdzają, że prawdopodobieństwo zapotrzebowania na przeszczepianie komórek macierzystych jest znacznie większe niż to dotychczas oceniano.
Według 2. przyjętych scenariuszy jedna osoba na 435 może wymagać przeszczepienia autologicznych (własnych) komórek macierzystych, a jedna na 400 komórek allogenicznych. Łącznie zabieg przeszczepienia byłby potrzebny u 1 wśród 217 osób. Jest to wielokrotnie więcej niż w publikowanych dotychczas niektórych doniesieniach (od 1:2700 do 1:200000).