Komórki macierzyste - przeszczep w USA

Krew pępowinowa przechowywana w prywatnym banku w Kalifornii została wykorzystana do przeszczepu.Na 49. konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w Atlancie (8-11 grudnia 2007) przedstawiono sprawozdanie z działalności prywatnego banku krwi pępowinowej w San Diego. W okresie od grudnia 1993 do czerwca 2007 roku wydano do przeszczepienia autologicznego 18 porcji krwi pępowinowej i do przeszczepienia allogicznego dla rodzeństwa 35 porcji. Przeszczepy autologiczne wykonano w przypadkach ciężkich niedokrwistości aplastycznych (4), uszkodzeń mózgu (7), cukrzycy typu 1 (3), upośledzenia układu odpornościowego (1). Przeszczepy u rodzeństwa dawców (allogeniczne) wykonano u chorych na białaczki (ostre i przewlekłe), niedokrwistości aplastyczne i dziedziczne.

Przeszczepione komórki były przechowywane od 1 do 114 miesięcy.  Żywotność Komórek po rozmrożeniu wynosiła ponad 90%.