Komórki macierzyste - postępy w dziedzinie klinicznych zastosowań

W dniach od 30 marca do 2 kwietnia 2008 roku odbyła się we Florencji Konferencja Europejskiej Grupy Przeszczepiania Komórek Krwi i Szpiku.Kliniczne zastosowanie krwi pępowinowej przedstawiono w 46 publikacjach. W wielu doniesieniach wykazano, że przeszczepienie krwi pępowinowej powodowało odbudowę układów krwiotwórczego i odpornościowego, które zostały zniszczone w przebiegu chemio-  i/lub radioterapii.

Na szczególną uwagę zasługują nowe techniki przeszczepiania krwi pępowinowej, polegające na wstrzykiwaniu komórek bezpośrednio do jam szpiku (do talerza kości biodrowej). W ten sposób unika się strat, które występują przy przeszczepianiu dożylnym, kiedy komórki macierzyste mogą być zatrzymywane w drodze (np. w płucach) do jam szpiku. Dobre wyniki lecznicze uzyskano również po przeszczepieniu dwu porcji krwi pępowinowej a także mieszaniny krwi pępowinowej i komórek szpiku. Takie zabiegi łączenia różnych porcji wykonywano, aby zwiększyć liczbę komórek i tym samym uzyskać lepsze wyniki leczenia.

Na Konferencji przedstawiono zachęcające wyniki leczniczego stosowania autologicznych komórek macierzystych w leczeniu szpiczaka mnogiego, ostrej białaczki szpikowej, chłoniaków, siatkówczaka, nerwiaka, raka sutka, raka jajnika, chorób autoimmunologicznych, marskości wątroby oraz choroby wieńcowej.

Streszczenia prac prezentowanych na tej Konferencji opublikowano w marcowym numerze czasopisma Bone Marrow Transplantation (Vol. 41, Suppl.1, 2008).