Rozwój sieci banków krwi pępowinowej w USA

Dotychczas w Stanach Zjednoczonych A.P. w prywatnych bankach zgromadzono około
500 000 jednostek krwi pępowinowej. Około 250 000 jednostek zgromadziły publiczne banki.

Stałemu rozwojowi prywatnych banków krwi pępowinowej sprzyja wprowadzenie w 10 stanach przepisów umożliwiających propagowanie przez lekarzy bankowania krwi pępowinowej. Takie przepisy zostaną wprowadzone w tym roku w dalszych 12 stanach.
Ocenia się, że obecnie od 3 do 5% rodziców decyduje się na pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej. Koszty bankowania: opłata wstępna od 1000 do 2000 dolarów i nastepnie rocznie od 100 do 150 dolarów.