Przeszczepienie autologicznej (własnej) krwi pępowinowej u dziecka z białaczką

Jest to pierwszy, opisany w literaturze fachowej, przypadek skutecznego leczniczo przeszczepienia autologicznej krwi pępowinowej u trzyletniej dziewczynki z ostrą białaczką limfoblastyczną.

U chorej w czasie chemioterapii (po upływie 10. miesięcy od rozpoznania) wystąpiły objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Po przeprowadzeniu dodatkowej chemioterapii i po napromieniowaniu chorej, wykonano przeszczepienie krwi pępowinowej, którą pobrano po urodzeniu. Przed przeszczepieniem wykonano badania, które nie wykazały obecności markerów białaczkowych w komórkach krwi pępowinowej. Oznaki przyjęcia przeszczepu stwierdzono po 15 dniach od przeszczepienia. Po upływie 4. miesięcy badanie krwi obwodowej nie wykazało nieprawidłowości, a po 24. miesiącach od przeszczepienia krwi pępowinowej stan zdrowia dziewczynki jest dobry.