Projekt INP - Dofinansowanie

  

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. otrzymał dofinansowanie projektu badawczo – rozwojowego „Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych Galarety Whartona w leczeniu Stwardnienia Zanikowego Bocznego” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa"

całkowita wartość Projektu: 23 934 440,41 PLN

dofinansowanie: 11 368 253,60 PLN

okres realizacji Projektu 1.01.2018 – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest opracowanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych pochodzących z Galarety Whartona (WJ-MSC) w leczeniu Stwardnienia Zanikowego Bocznego (SLA), określenie bezpieczeństwa i skuteczności podawania WJ-MSC u pacjentów z SLA oraz zebranie i opracowanie danych służących rejestracji w Europejskiej Agencji Leków innowacyjnego na rynku europejskim produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na mezenchymalnych komórkach macierzystych pochodzących z Galarety Whartona.