2/02/2018/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018/ABCtherapy

W związku z realizacją Projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

enzymu proteolitycznego do izolacji komórek mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej – 50 g.

Niniejszym informujemy, że składanie ofert wydłużamy do dnia 09.03.2018 do godziny 11:00.

Załączniki:

Pełna treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy.

Oświadczenie