Zapytanie ofertowe nr 2/INP/2017

W związku z planowanym złożeniem przez Polski Bank Komorek Macierzstych S.A. wniosku o dotację na wsparcie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny w ramach działania 1.2 INNONEUROPHARM – „ Wspieranie innowacji w polskiej farmacji”, niniejszym zapraszamy do składania ofert na realizację  usługi badawczej polegającej na asyście kliniki, oddziału neurologii lub neurochirurgii w zaplanowanych badaniach klinicznych fazy I i fazy II w obszarze opracowania innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego

Załaczniki:

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy