Zapytanie ofertowe nr 1/INP/2017

W związku z planowanym złożeniem przez Polski Bank Komorek Macierzystych S.A. wniosku o dotację na wsparcie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny w ramach działania 1.2 INNONEUROPHARM – „ Wspieranie innowacji w polskiej farmacji”,  niniejszym zapraszamy do składania ofert na realizację  usługi badawczej polegającej na prowadzeniu badań klinicznych fazy I i fazy II na zlecenie Contract Research Organization dla nowego produktu leczniczego terapii zaawansowanej, opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego.

Załaczniki:

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy