Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017/ABCtherapy

W związku z realizacją Projektu „ Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:
Komory laminarnej – 1 szt.

Załączniki:

Pełna treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy.

Oświadczenie