Zapytanie ofertowe nr 1/06/2017/BIOOPA

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2017/BIOOPA

W związku z realizacją Projektu „ Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” (akronim BIOOPA), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

Komory laminarnej z ciągłym monitoringiem cząstek

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe ( pełna treść)
- Formularz  ofertowy
- Oświadczenie