Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017/ABCtherapy

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017/ABCtherapy

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 01.03.2017r.W związku z realizacją Projektu „ Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie...

Zgoda FDA dla PBKM

Zgoda FDA dla PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) –jeden z największych w Europie banków komórek macierzystych– uzyskał zgodę od Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) na dostarczanie do klinik na terenie Stanów Zjednoczonych komórek macierzystych do ratujących...