Zapytanie ofertowe nr 1/08/2016/ABCtherapy

W związku z realizacją Projektu „ Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

1 szt. - pojemnik do suchego transportu materiału biologicznego w stanie głębokiego zamrożenia.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe ( pełna wersja)

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie Cryoshipper