Kolejne wyróżnienie - PBKM zostaje członkiem EBMT

Z dumą informujemy, że Polski Bank Komórek Macierzystych został członkiem EBMT - European Society for Blood and Marrow Transplantation ( Europejskie Stowarzyszenie Transplantacji Szpiku i Krwi).  Jest to największa na świecie organizacja non-profit zrzeszająca naukowców, lekarzy i  pielęgniarki zaangażowanych w badania nad klinicznym wykorzystaniem komórek macierzystych z różnych źródeł, w tym z krwi pępowinowej i sznura pępowiny. Aby zostać członkiem EBMT należy aktywnie działać w dziedzinie transplantacji lub terapii opartej o komórki macierzyste, PBKM otrzymał członkostwo m.in za wytwarzanie produktu leczniczego z komórek macierzystych. Jesteśmy jedynym bankiem w Polsce i jednym z niewielu w Europie, które należą do EBMT. To członkostwo jest o tyle ważne, że daje naszym klientom pewność, że ich krew pępowinową będzie mógł wykorzystać każdy ośrodek w Europie.

To kolejny krok milowy w rozwoju Polskiego Banku Komórek Macierzystych, mówi Jakub Baran, prezes Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Przyjmując nas do swego grona EBMT, podkreślę tylko- najwyższej klasy światowa organizacja, doceniła naszą działalność i zaangażowanie  w zakresie wykorzystania komórek macierzystych do przeszczepień. To niesamowite wyróżnienie dla działalności PBKM,  ale myślę że także dla całej Polski. Jestem z tego niezmiernie dumny, bo na takie uznanie pracujemy od lat.

EBMT już od ponad 30 lat jest jedną z najważniejszych organizacji zajmujących się badaniami, edukacją, standaryzacją, kontrolą jakości i akredytacją procedur transplantacyjnych. Jej misją, podobnie jak misją banku PBKM jest stałe pogłębianie wiedzy o potencjale komórek macierzystych i zwiększenie ich rzeczywistego wykorzystania w leczeniu. Dodatkowo, dla nas jako banku rodzinnego i publicznego niezmiernie ważne jest stałe zwiększanie ilości przechowywanych porcji komórek macierzystych, bo większa ilość przechowywanego materiału zwiększa szanse na leczenie większej ilości pacjentów w przyszłości.

PBKM dostarcza najwyższej jakości usługi dla swoich klientów- zarówno tych, którym przechowuje materiał biologiczny na przyszłość, jak i tych, dla których przygotowuje komórki macierzyste do przeszczepień. Do końca października 2016 roku wydaliśmy materiał biologiczny dla ratowania życia i zdrowia dla ponad 500 pacjentów z całego świata. Dzięki temu, już od zeszłego roku jesteśmy  liderem w Europie w ilości wydanego do transplantacji materiału biologicznego.