Krew pępowinowa w walce z rakiem

Pozyskanie podczas porodu krwi pępowinowej to coraz częściej gwarancja dostępu do nowoczesnego leczenia. Krew pępowinowa bowiem od ponad 25 lat jest z sukcesem przeszczepiana i przechowywana. Naukowcy z Londynu po raz kolejny potwierdzili jej unikatowe właściwości.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej są standardem leczenia w 80. Ciężkich chorobach onkologicznych i hematologicznych- tj. jak na przykład białaczka czy chłoniak. Pacjenci przed przeszczepieniem komórek krwiotwórczych poddawani są chemioterapii- by pozbyć się nieprawidłowych komórek z krwi. Niestety, przy okazji ulega zniszczeniu także większość zdrowych białych krwinek- by uzupełnić ich zasoby podawane są komórki macierzyste ze szpiku lub krwi pępowinowej. Dodatkową korzyścią jest to, że nowe komórki odpornościowe mogą pomóc z niszczeniu tych nieprawidłowych komórek, którym udało się przeżyć chemioterapię. Dotychczas pokutowało przekonanie, że „niedoświadczone” komórki krwi pępowinowej gorzej radzą sobie z rozpoznaniem i zniszczeniem komórek nowotworowych.

Jednak jak informuje Polska Agencja Prasowa badania przeprowadzone na myszach przez zespół Paula Veysa z Great Ormond Street Hospital for Children w Londynie wykazały, że jest wręcz przeciwnie. Białe krwinki z  krwi pępowinowej zwalczały chłoniaka z komórek skuteczniej niż w przypadku przeszczepu szpiku – u myszy po przeszczepie pępowinowej guzy znikły, podczas gdy po przeszczepie szpiku nadal rosły.

Badanie próbek guzów wykazało, że komórki płodowe wyzwoliły wytwarzanie komórek CD4, regulujących reakcję układu immunologicznego na guzy i wirusy. W guzach pojawiły się także komórki CD8, niszczące nieprawidłowa tkankę.

PAP cytując prowadzącego badania Veys przypuszcza, że komórki z krwi pępowinowej mogą mieć specjalne właściwości, dzięki którym potrafią chronić rosnący płód. Być może krew pępowinowa pozwoli skuteczniej pozbywać się komórek białaczkowych.

Więcej informacji http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/krew-pepowinowa-w-walce-z-rakiem,12301.html