PBKM członkiem Association of Cryobanks of Family Cord Blood and other tissue and cells

Association of Cryobanks of Family Cord Blood and other tissue and cells

Polski Bank Komórek Macierzystych przystąpił do wschodnioeuropejskiego stowarzyszenia zrzeszającego banki komórek macierzystych w Rosji i na Ukrainie

Stowarzyszenie zrzesza wiodące banki komórek Ukrainy i Rosji. Jego głównym celem stworzenie platformy komunikacji dla wspólnego rozwoju tego innowacyjnego przemysłu, poprawa działania rozwiązań legislacyjnych oraz upowszechnienie terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Banki krwi pępowinowej, innych tkanek i komórek ludzkich, które są członkami Stowarzyszenia mogą wymieniać materiał biologiczny między sobą zarówno do stosowania klinicznego jak i przechowywania.

Przystąpienie do stowarzyszenia jest dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych szansą na dalszy rozwój na wschodnich rynkach.